Showing posts with label Ek Jibon. Show all posts
Showing posts with label Ek Jibon. Show all posts

Ek Jibone - Shahid & Shubhamita Banerjee

Tumi Ami Kachakachi Achi Bole
E Jibon Hoyeche Modhumoy
Jodi Tumi Dure Kobu Jao Chole
Shudu Moron Hobe Ar Kichu Noy

Tomay Chere Bohu Dure Jabo Kothay
Ek Jibone Eto Prem Pabo Kothay?
Tomay Chere Bohu Dure Jabo Kothay
Ek Jibone Eto Prem Pabo Kothay?

Tomari Poroshe Bhalobasha 
Ashe Moneri Anghinay
Noyon Bhore Dekhi Tomay 
Tobuo Bujhi Dekhar Shesh Nai
Tomari Poroshe Bhalobasha 
Ashe Moneri Anghinay
Noyon Bhore Dekhi Tomay 
Tobuo Bujhi Dekhar Shesh Nai

Tomay Chere Bohu Dure Jabo Kothay
Ek Jibone Eto Prem Pabo Kothay?
Tomay Chere Bohu Dure Jabo Kothay
Ek Jibone Eto Prem Pabo Kothay?

Shukeri Shagore Deuye Deuye 
Dujone Ek Shate Beshe Jai
Beshe Beshe Bhalobeshe 
Shara Jibon Bachte Chai
Shukeri Shagore Deuye Deuye 
Dujone Ek Shate Beshe Jai
Beshe Beshe Bhalobeshe 
Shara Ta Jibon Bachte Chai

Tomay Chere Bohu Dure Jabo Kothay
Ek Jibone Eto Prem Pabo Kothay?
Tomay Chere Bohu Dure Jabo Kothay
Ek Jibone Eto Prem Pabo Kothay?

Ek Jibon