Showing posts with label Momotaj. Show all posts
Showing posts with label Momotaj. Show all posts

Age Jodi Jantam _ Momotaj & Krisnokoli

Age Jodi Jantam Re Bondhu
Tumi Hoiba Por
Charitaam Ki Baari Aamar
Charitaam Na Ghor

Age Jodi Jantam Re Bondhu
Tumi Hoiba Por
Charitaam Ki Baari Aamar
Charitaam Na Ghor

Ujane Bhashailam Nao
Bhaati Kothao Nai
Aami Aamar Chilam Naki
Tumi Kothao Na

Ujane Bhashailam Nao
Bhaati Kothao Nai
Aami Aamar Chilam Naki
Tumi Kothao Na

Pirite Shajyechi Rong
Bashore Banshi
Shuure Shuure Shuromaala
Bhitore Phanki

Pirite Shajyechi Rong
Bashore Banshi
Shuure Shuure Shuromaala
Bhitore Phanki

Age Jodi Jantam Re Bondhu
Tumi Hoiba Por
Charitaam Ki Baari Aamar
Charitaam Na Ghor

Age Jodi Jantam Re Bondhu
Tumi Hoiba Por
Charitaam Ki Baari Aamar
Charitaam Na Ghor

Return Ticket - Momotaj

Return Ticket Haat E Loiya Aishachi Ei Duniyae
Time Hoile Jaite Hobe Jawa Chara Nai Upae

O Mon Kon Garite Aishachilam Kon Garite Jabo
Dui Dineri Station E Shei Kotha Ki Bhabo
Re Mon Shei Kotha Ki Bhabo
Khobor Charai Boisha Acho Kon Shujoner Opekhae

O Mon Nittimiter Malshamaner Hishab Dite Hobe
Bajle Shiti Shei Hishaber Shomoy Ki Aar Hobe
Bhejal Shoho Dhorbo Jokhon Porba Kothin Obosthay