Showing posts with label Kheya. Show all posts
Showing posts with label Kheya. Show all posts

Tumi Amar Vabna Nodi Uthal Pathal Dheu - Shahid and Kheya

Tumi Amar Vabna Nodi Uthal Pathal Deu
Sei Nodite Dei Ne Satar Tumi Sara Keu

Tumi Amar Vabna Nodi Uthal Pathal Deu
Sei Nodite Dei Ne Satar Tumi Sara Keu

Vasiye Nao Na Dore Joto Ta Tomar Eccha Kore
Joleri Otole Chiniye Nio Amake

Moner Vitor Pajor Chuye
Sudhui Tomar Bosobash
Chokher Vitor Jure Acho
Hoye Amar Nil Akash

Ami Sara Tomar Megh Chuye Dekhei To Keu
Vasiye Nao Na Dore Joto Ta Tomar Eccha Kore
Joleri Otole Chiniye Nio Amake

Buker Sobuj Kach Dhore
Tomar Chola Chol
Amar Buker Kache Tumi
Onek Sukher Dhol

Ami Sara Tomar Sukh Chuye Dekhei To Keu
Vasiye Nao Na Dore Joto Ta Tomar Echcha Kore
Joleri Otole Chiniye Nio Amake