Showing posts with label Bari Siddiqui. Show all posts
Showing posts with label Bari Siddiqui. Show all posts

Amar Gaaye Joto Dukkho Shoy - Bari Siddiqui

Amar Gaaye Joto Dukkho Shoy
Bondhuwa Re Koro Tomar Mone Jaha Loy 

Nithur Bondhu Rey
Bolechile Amar Hobe
Pran Diyachi Ei Bhebe
Shakkhi Keu Chilona Oshomoy

Shakkhi Shudhu Chondro Tara
Ekdin Tumi Porbe Dhora
Tribhuboner Bichar Jedin Hoy
Bondhuware Koro Tomar Mone Jaha Loy

Nithur Bondhu Rey
Dukkho Diya Hiyaar Bhito
Ek Dino Na Nile Khobor
E Ki Tomar Premer Porichoy

Asha Diya
Keno Ba Prem Shikhaila
Dure Thaka Uchit Ki Ar Hoy
Bondhuware Koro Tomar Mone Jaah Loy